Ako na umývačku

Pravidelné čistenie umývačky predĺži jej životnosť. K čisteniu môžete použiťsuché handričky, alebo servítky určené k čisteniu elektroniky a špeciálne čističe v potrebnom rozriedení. Pred uložením riadu do umývačky je dôležité najskôr odstraniť zbytky jedla kyslej povahy, ktoré môžu reagovať s vodou a vytvoriť korozívnu vrstvu.

Každý kus riadu má v umývačke svoje miest. Hlavne sklo by sa pri dotýkaní s inými kusmi riadu mohlo poškodiť.Dbajte tiež na to aby sa otočné striekajúce ramena voľne otáčali a nenarážali na žiadnu prekážku. veľké a ťažké kusy riadu by mali byť uložené v spodnom koši umývačky, do horného koša ukladajte malé alebo krehké kusy riadu.

Príbory vkladajte do koša určeného na tieto účely. Do dávkovača vložte čistiaci prášok, alebo tabletku ktoré majú za účel machanicko- chmickým pôsobením odstrániť nečistoty z vloženého riadu. Dodržiavajte doporučené množstvo prášku, alebo pri používaní tabletky skontrolujte prepnutie programu na používanie tabletky.

Aj napriek tomu , že  všetky umývačky obsahujú systém na zmäkčenie vody, je dobré pridávať špeciálnu soľ a zabrániť tak prítoku tvrdej vody do vnútra umývačky.

Príliš veľa tvrdej vody môže spôsobovať vytváranie matných povlakov.

zelgass-na-mape

rady-a-tipy