Sklo v umývačke

Druhy skla:

 

- vápenatosodné sklo

- krištálové sklo

- olovnatý krištál

- bórosilikátové sklo

Pohár od horčice, alebo babičkin olovnatý, pre umývačku sú v podstate všetky druhy skla vhodné. Lenže v prípade skla môže v umývačke nastať určitý proces opotrebenia. Pre jeho chovanie pri umývaní je rozhodujúce zloženie a kvalita skla.

vápenatosodné sklo

 

je jednoduché spotrebné sklo vyrobené z piesku, sody a uhličitanu vápenatého. Používa sa na fľaše, okenné tabule a jednoduché poháre na pitie.

krištálové sklo

 

je bezfarebné, vysoko číre sklo bez bublin a šmuh.  Vyznačuje sa lepsím lomom svetla. Z kryštálového skla sa vyrábajú poháre na pitie a darčekový tovar.

olovnatý krištál

obsahuje najmenej 24%oxidu olovnatého. Vyznačuje sa silnou schopnosťou lámať svetlo a vysokou špecifickou hnotnosťou. Často sa používa na brúsené spotrebné a luxusné predmety.

bórsilikátové sklo

je zvlášť odolné voči chemickým vplyvom a veľkým teplotným skokom. Preto sa používa ako varné a zapekacie sklo a k výrobe laboratórnych výrobkov.

Aj napriek vysokej chemickej odolnosti môže byť toto sklo v priebehu času rozožierane dokonca čistou vodou alebo vodnými roztokmi. "Vyluhuje sa"  čím sa stane povrch nepravidelným, a sklo stratí na svojej brilancií a priehľadnosti. Tento proces môže byť podporovaný stálym striedaním suchých a vlhkých období, vysokými alebo agresivnými prostiedkami k umývaniu.

zelgass-na-mape

rady-a-tipy