Zvoz starého spotrebiča k likvidácii

Záleží Vám na životnom prostredí ? Nám áno, preto sa staráme o likvidáciu starých spotrebičov a v spolupráci s oprávnenou organizáciou likvidujeme elektroodpad.

Čo by ste mali vedieť: pri kúpe nového spotrebiča máte v cene zahrnutý reciklačný poplatok, tj. kúpou ste si zaplatili likvidáciu Vášho starého spotrebiča.

Pokiaľ máte v garáži alebo v pivnici starý a nefunkčný spotrebič môžete ho dať zlikvidovať. Možností je niekoľko. Prvý sme Vám už napísli vyššie, druhý je odviesť ho do zberného dvora ktorý je vždy vo väčšom meste, alebo na skládke odpadu. Tretím spôsobom je zavolať nejakú organizáciu na zvoz spotrebiča, tento spôsob je však za úhradu.

Na záver jeden príklad:

únik freónu z jednej chladničky má taký poškodzujúci účinok na ovzdušie a ozónovú vrstvu, ako prejsť autom 20.000km.

Na Slovensku sa za posledných 7 rokov zlikvidovalo 600 000 kusov chladničiek, čo znamená ako by prešlo 600 000 automobilov po 20.000km.

Nebezpečné účinky freónov pociťujeme aj na vlastnej koži:

- zvýšený výskyt rakoviny kože

- narušenie imunitného systému

- poškodenie zraku

Z jednej asi 50 kg chladničky dokážeme získať:

17-26 kg ocele, ktorú použijeme v stavebníctve, konštrukcie, nosníky

6 kg plastov, použiteľné v stavebníctve

5 kg polyuretanový prach, použiteľný v stavebníctve, zateplenie budov

1.7 kg hliníka, môžme vyrobiť záhradný nábytok

0.7 kg medi, znovu použiteľné na plech, droty alebo iných výrobkov

zelgass-na-mape

rady-a-tipy