Montáž, pripojenie spotrebičov

Z dôvodu zachovania 2 dvoj ročnej záruky /24 mesiacov/, výrobcovia spotrebičov doporučujú zveriť ich pripojenie / montáž, inštaláciu/ odbornej organizácií, najmä plynových spotrebičov a spotrebičov pripájaných na 400V.

 

Túto službu Vám ponúkame na základe našich dlhodobých skúsenosti a oprávnení vydaných Technickou inšpekciou TUV SUD, na plyn, elektriku, a chladenie SZCHKT.

 

Šporáky, vstavné spotrebiče / plynové a elektrické varné dosky, vstavné rúry.

zelgass-na-mape

rady-a-tipy